Tarieven

Behandeling bij Katrien

Katrien is geconventioneerd en gebruikt de tarieven van het Riziv: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_kinesitherapeuten_20210101.pdf.   Na enkele behandelingen krijgt u hiervoor een mutualiteitsgetuigschrift en een overschrijvingsformulier.

Voor het 2de half uur betaalt u, telkens direct na de behandeling, een supplement van € 60 zonder tussenkomst van de mutualiteit.

Indien u geen doktersvoorschrift heeft betaalt u € 80 zonder tussenkomst van de mutualiteit.

60'

* Terugbetaling

Indien u een doktersvoorschrift heeft, heeft u recht op een tussenkomst van uw mutualiteit voor de eerste 30 min. De volgende 30 min vallen buiten de kinesitherapie waardoor er geen terugbetaling voorzien is. Katrien is geconventioneerd. Uw terugbetaling is afhankelijk van uw mutualiteit, uw verzekering, uw sociaal statuut, de aard van de behandeling en uw aantal kinesitherapiebeurten in dit kalenderjaar. Voor vragen hierover raden wij u aan om uw mutualiteit en verzekering te raadplegen.

Zeker te vermelden

Heeft u dit kalenderjaar al kinesitherapie gehad, dan moet u dit melden zodat wij de juiste nomenclatuur kunnen toepassen. Wij moeten ook op de hoogte gebracht worden van een recht op een verhoogde tegemoetkoming of de maximumfactuur. Bij verkeerde, onvolledige of foutieve informatie verstrekt door de patiënt, zijn wij niet aansprakelijk voor de terugbetaling door de mutualiteit.

Extra info over betalingen

De afrekening van de kinesitherapie krijgt u telkens na een paar behandelingen. De individuele consulten mag u steeds na elke behandeling betalen. De betaling van de lessen en workshops, kan u steeds met de lesgever regelen. U kan afhankelijk van uw mutualiteit genieten van een tussenkomst hiervan.

Speciale pathologiën

Voor speciale RIZIV-statuten, zoals F en E, kan u de vastgestelde prijzen en Riziv terugbetaling samen met ons bekijken. Opgelet: na 18 kinesitherapiebehandelingen per kalenderjaar is er een verminderde terugbetaling van de mutualiteit. Postoperatief is dit na 60 behandelingen.